Sử dụng phím tắt trong Word 2007, 2013

      Thưa các võ lâm huynh đệ, anh hùng bàn phím, trình bày văn bản làm sao cho nhanh và đẹp là mong mỏi của rất nhiều người, đặc biệt là các huynh đệ trong quá trình thi triển công phu để làm đồ án, tiểu luận. Hôm nay tại hạ xin trình bày một số phím tắt để phục vụ cho quý huynh đệ. Sau một hồi đi khắp giang hồ tìm kiếm tại hạ đã chắt lọc, loại bỏ những thứ thừa thãi, được một vài phím quan trọng để làm tăng thêm phần công phu cho các hạ. Sở hữu những bảo bối này tại hạ tin chắc rằng các hạ sẽ là minh chủ võ lâm cho giang hồ học tập. word

Nhóm lệnh sử dụng khi soạn thảo

 • Ctrl+L (R) Căn dòng trái (phải)
 • Ctrl+E: Căn dòng giữa
 • Ctrl+J: Căn dòng chữ dàn đều 2 bên, thẳng lề
 • Ctrl+X: Cắt đoạn nội dung đã chọn (bôi đen)
 • Ctrl+C: Sao chép đoạn nội dung đã chọn
 • Ctrl+V: Dán đoạn văn bản
 • Ctrl+Z :Quay lại với lệnh gần nhất
 • Ctrl+Y: Khôi phục lệnh vừa bỏ (ngược lại với Ctrl+Z)
 • Ctrl+B: Bật/tắt chữ đậm
 • Ctrl+I: Bật/tắt chữ nghiêng
 • Ctrl+U: Bật/tắt chữ gạch chân đơn
 • F7: Kiểm tra lỗi chính tả tiếng Anh
 • Ctrl+M: Lùi đoạn văn bản vào 1 tab (mặc định 1,27cm)
 • Ctrl+Shift+M: Lùi đoạn văn bản ra lề 1 tab
 • Ctrl+T: Lùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn văn bản vào 1 tab
 • Ctrl+Shift+T: Lùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn văn bản ra lề 1 tab
 • Ctrl+A: Lựa chọn (bôi đen) toàn bộ nội dung file
 • Ctrl+¿ (enter): Ngắt trang
 • Ctrl+Home: Về đầu file
 • Ctrl+End: Về cuối file
 • Ctrl+G (hoặc F5): Nhảy đến trang số

Tạo mục lục tự động

 • Ctrl+Shift+S: Tạo Style (heading) -> Dùng mục lục tự động
 • Ctrl+Alt+1: Tạo heading 1Ctrl+Alt+2: Tạo heading 2
 • Ctrl+Alt+3: Tạo heading 3
 • Ctrl+Alt+L: Đánh số và ký tự tự động

Chỉnh sửa font chữ

 • Ctrl+D: Mở hộp thoại định dạng font chữ
 • Ctrl+Space (dấu cách):Trở về định dạng font chữ mặc định
 • Ctrl+Shift+A: Chuyển đổi chữ thường thành chữ hoa (với chữ tiếng Việt có dấu thì không nên chuyển)

Tìm kiếm và thay thế

 • Ctrl+F: Tìm kiếm ký tự
 • Ctrl+H: Tìm kiếm và thay thế ký tự

Lệnh Windows

 • Alt+Tab:  Chuyển đổi cửa sổ làm việc
 • Start+D: Chuyển ra màn hình Desktop
 • Start+E: Mở cửa sổ Internet Explore, My computer

Tạo chú thích cho đoạn văn bản

 • Ctrl+Alt+F: Đánh ghi chú (Footnotes) ở chân trang
 • Ctrl+Alt+D: Đánh ghi chú ở ngay dưới dòng con trỏ ở đó
 • Ctrl+Alt+M: Đánh chú thích (nền là màu vàng) khi di chuyển chuột đến mới xuất hiện chú thích
 • F4: Lặp lại lệnh vừa làm
 • Alt+F8: Mở hộp thoại Macro
 • Ctrl+K: Tạo liên kết (link)

Đánh chỉ số trên và dưới

 • Ctrl+Shift++:  Bật/Tắt đánh chỉ số trên (x2)
 • Ctrl++: Bật/Tắt đánh chỉ số dưới (o2)

Lưu và in ấn

 • Ctrl+F2: Xem hình ảnh nội dung file trước khi in
 • Ctrl+S: Lưu nội dung file
 • Ctrl+P: In ấn file
 •  Alt+Print Screen: Chụp hình hộp thoại hiển thị trên màn hình
 •  Print Screen: Chụp toàn bộ màn hình đang hiển thị

————————————————————————————-

MINHKHUE., JSC

One thought on “Sử dụng phím tắt trong Word 2007, 2013

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *