Giấy nhắn Pronotive 3×2

4.800 

Danh mục giấy note, giấy dùng để ghi chú lại thông tin cần làm.nhiều sản phẩm giấy note 1 màu và giấy note nhiều màu như giấy note 3 màu, giấy ghi chú 4 màu, 4 màu dạ quang, 5 màu, 5 màu dạ quang, kích thước cũng khác nhau, tùy thuộc mục đích sử dụng. Có kích thước giấy note 1,5×2, note 3×2, note 3×3,giấy note 3×4, note 3×5,

Danh mục: , Từ khóa: